| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt


 

Adresa
Strada del Friuli 54
34136 TRST
ITALIJA

Radno vreme

Ponedeljak - petak: 8:30 – 16:30 časova


Radno vreme konzularnog odeljenja (prijem stranaka):

    HITNO SAOPŠTENJE

Ponedeljak: 09:00 - 12:00 časova

Utorak:       09:00 - 12:00 časova

Sreda:        09:00 - 12:00  i 15:00-18:00 časova

Četvrtak:    09:00 - 12:00 časova

Petak:        09:00 - 12:00 časova

 

Telefon: + 39040 / 410-125

              + 39040 / 410-126

 Urađene biometrijske putne isprave

Faks:     + 39040 / 421-697 Praznici
E-mail: gkrstrst@spin.it
Lokacija/Mapa
Web sajt: http://www.trieste.mfa.rs Konzularna nadležnost
  Počasni konzuli

 


 
HITNO SAOPŠTENJE Generalnog konzulata R.Srbije u Trstu

 

 

Povodom proglašenja epidemije koronavirusa i preduzetih hitnih mera koje su na snazi u R. Italiji, Generalni konzulat R. Srbije u Trstu saopštava svim  srpskim državljanima, koji borave na jurisdikcionom području koje pokriva ovo diplomatsko konzularno predstavništvo, da će se rad sa strankama u narednom periodu ograničiti samo na hitne slučajeve do poboljšanja epidemioloske situacije.

S tim u vezi informišemo građane da će se  rad na poslovima  biometrijske akvizicije, koji uključuje uručenje putne isprave i podnošenje zahteva za novi pasoš, privremeno ograničiti radom na hitnim i  neodložnim slučajevima  do normalizacije stanja i prilika u R.Italiji.

S obzirom na postojeće okolnosti  i gore navedeno, molimo građane da  imaju razumevanje i odlože svoj planirani dolazak do ukidanja hitnih mera predviđenih Dekretom Vlade R.Italije.

APEL! OSTANITE U DRŽAVI GDE TRENUTNO BORAVITE (VIDEO)

Hvala na razumevanju.

 

 EVIDENCIJA DRŽAVLjANA  КОЈI NISU U MOGUĆNOSTI DA SE VRATE  U R. SRBIJU

 

      Vlada R.Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova su  maksimalno angažovani da se što pre pronađe način i izvši evakuacija naših državljana koji su se našli u državama koje su najveća žarišta korona virusa i koji su iscrpeli sve načine za povratak kući u R.Srbiju.

     Naš prioritetni  zadatak  je da izvršimo vašu  evidenciju, kako bi se znao tačan broj zahteva i pronašao adekvatan način za vaš povratak.

     Trenutno su zatvorene granice za prelazak do R. Srbije zbog čega će, najverovatnije,  biti potrebno organizovati vaš prevoz državnim avionima, uz dobijanje posebnih dozvola za sletanje na međunarodne aerodrome.

     Zbog globalno komplikovane situacije, koja se menja iz minuta u minut, molimo vas da imate razumevanja da činimo sve što je u našoj moći da pomognemo izuzetno velikom broju naših državljana koji su se našli u ovakvoj situaciji.

    U svakom trenutku smo vam na raspolaganju i o svemu ćemo vas precizno obaveštavati.

 


KORONA VIRUS- PREPORUKA DRŽAVLJANIMA R. SRBIJE U INOSTRANSTVU

 

NAJNOVIJE VESTI MINISTARSTVA ZDRAVLjA R. SRBIJE O KORONA VIRUSU

SVE ODLUKE I UREDBE VLADE R. SRBIJE (COVID- 19)

 

ODLUKA

o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 37 od 19. marta 2020.

1. Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju – u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.

2. Izuzetno, u skladu sa nacionalnim interesima i iz humanitarnih razloga, ulazak preko graničnih prelaza u Republiku Srbiju može se privremeno omogućiti na osnovu odobrenja nadležnog organa državne uprave.

3. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke sprovodi se u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

4. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke počinje od 20. marta 2020. godine od 08.00 časova.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 ODLUKA

o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

 

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom situacijom.

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno u zemlje žarišta epidemije.

4. Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima nadležni organi privremeno će zabraniti ulazak u Republiku Srbiju.

Mera iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na:

1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

3) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

4) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

5) lica koja su dobila dozvolu za ulazak u Republiku Srbiju i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju od radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Radno telo Vlade odrediće uslove i ograničenja tranzita, odnosno boravka lica kojima je data dozvola za ulazak u Republiku Srbiju;

6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem, kao i na lica u sastavu ili pratnji vojnih konvoja i transporta za vojne potrebe koji su, saglasno posebnom propisu dobili saglasnost nadležnog organa, odnosno na koje se, u pogledu ulaska u Republiku Srbiju, neposredno primenjuju odredbe potvrđenog međunarodnog ugovora;

7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

8) strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

4a Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji u Republiku Srbiju dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke ‒  određuje se mera karantina i, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, upućuju se na sprovođenje te mere u trajanju od 28 dana – u objekat vojne ustanove „Morović”, Šid i Miratovačko polje .

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji u Republiku Srbiju dolaze iz država koje nisu navedene u stavu 1. ove tačke, kao i licima iz tačke 4. stav 2. podtačka 8) ove odluke ‒ bez obzira odakle dolaze, određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Mere iz st. 1. i 2. ove tačke ne primenjuju se na domaće državljane i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, koji su članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

Mere iz st. 1. i 2. ove tačke primenjuju se u postupku integrisanog upravljanja granicom tako što organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvenog i sanitarnog nadzora meru upućivanja u karantin i meru stavljanja pod zdravstveni nadzor, zbog ispunjenosti uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, nalaže tako što donosi usmeno rešenje, koje saopštava licu kome se mera izriče – uz pouku o pravnom sredstvu.

Ako lice kome je izdato usmeno rešenje iz stava 4. ovog člana zahteva da mu se izradi i dostavi pisano rešenje – takvo rešenje, za lica iz stava 1. ove tačke izrađuje i dostavlja organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvenog i sanitarnog nadzora, a za lica iz stava 2. ovog člana, saglasno uredbi kojom se propisuju mere za vreme vanrednog stanja, sa naredbom o primeni mere izrađuje i dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

4b Na strane državljane koji, na osnovu poziva, odnosno odobrenja nadležnog organa Republike Srbije, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći ne primenjuju se mere iz tač. 4. i 4a ove odluke.


 
 
HITNO SAOPŠTENJE Generalnog konzulata R.Srbije u Trstu

 

 

Povodom proglašenja epidemije koronavirusa i preduzetih hitnih mera koje su na snazi u R. Italiji, Generalni konzulat R. Srbije u Trstu saopštava svim  srpskim državljanima, koji borave na jurisdikcionom području koje pokriva ovo diplomatsko konzularno predstavništvo, da će se rad sa strankama u narednom periodu ograničiti samo na hitne slučajeve do poboljšanja epidemioloske situacije.

S tim u vezi informišemo građane da će se  rad na poslovima  biometrijske akvizicije, koji uključuje uručenje putne isprave i podnošenje zahteva za novi pasoš, privremeno ograničiti radom na hitnim i  neodložnim slučajevima  do normalizacije stanja i prilika u R.Italiji.

S obzirom na postojeće okolnosti  i gore navedeno, molimo građane da  imaju razumevanje i odlože svoj planirani dolazak do ukidanja hitnih mera predviđenih Dekretom Vlade R.Italije.

APEL! OSTANITE U DRŽAVI GDE TRENUTNO BORAVITE (VIDEO)

Hvala na razumevanju.

 

 EVIDENCIJA DRŽAVLjANA  КОЈI NISU U MOGUĆNOSTI DA SE VRATE  U R. SRBIJU

 

      Vlada R.Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova su  maksimalno angažovani da se što pre pronađe način i izvši evakuacija naših državljana koji su se našli u državama koje su najveća žarišta korona virusa i koji su iscrpeli sve načine za povratak kući u R.Srbiju.

     Naš prioritetni  zadatak  je da izvršimo vašu  evidenciju, kako bi se znao tačan broj zahteva i pronašao adekvatan način za vaš povratak.

     Trenutno su zatvorene granice za prelazak do R. Srbije zbog čega će, najverovatnije,  biti potrebno organizovati vaš prevoz državnim avionima, uz dobijanje posebnih dozvola za sletanje na međunarodne aerodrome.

     Zbog globalno komplikovane situacije, koja se menja iz minuta u minut, molimo vas da imate razumevanja da činimo sve što je u našoj moći da pomognemo izuzetno velikom broju naših državljana koji su se našli u ovakvoj situaciji.

    U svakom trenutku smo vam na raspolaganju i o svemu ćemo vas precizno obaveštavati.

 


KORONA VIRUS- PREPORUKA DRŽAVLJANIMA R. SRBIJE U INOSTRANSTVU

 

NAJNOVIJE VESTI MINISTARSTVA ZDRAVLjA R. SRBIJE O KORONA VIRUSU

SVE ODLUKE I UREDBE VLADE R. SRBIJE (COVID- 19)

 

ODLUKA

o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

"Službeni glasnik RS", broj 37 od 19. marta 2020.

1. Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju – u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.

2. Izuzetno, u skladu sa nacionalnim interesima i iz humanitarnih razloga, ulazak preko graničnih prelaza u Republiku Srbiju može se privremeno omogućiti na osnovu odobrenja nadležnog organa državne uprave.

3. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke sprovodi se u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

4. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke počinje od 20. marta 2020. godine od 08.00 časova.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 ODLUKA

o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

 

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom situacijom.

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno u zemlje žarišta epidemije.

4. Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima nadležni organi privremeno će zabraniti ulazak u Republiku Srbiju.

Mera iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na:

1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

3) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

4) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

5) lica koja su dobila dozvolu za ulazak u Republiku Srbiju i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju od radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Radno telo Vlade odrediće uslove i ograničenja tranzita, odnosno boravka lica kojima je data dozvola za ulazak u Republiku Srbiju;

6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem, kao i na lica u sastavu ili pratnji vojnih konvoja i transporta za vojne potrebe koji su, saglasno posebnom propisu dobili saglasnost nadležnog organa, odnosno na koje se, u pogledu ulaska u Republiku Srbiju, neposredno primenjuju odredbe potvrđenog međunarodnog ugovora;

7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

8) strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

4a Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji u Republiku Srbiju dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarišta epidemije, i to iz: Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke ‒  određuje se mera karantina i, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, upućuju se na sprovođenje te mere u trajanju od 28 dana – u objekat vojne ustanove „Morović”, Šid i Miratovačko polje .

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji u Republiku Srbiju dolaze iz država koje nisu navedene u stavu 1. ove tačke, kao i licima iz tačke 4. stav 2. podtačka 8) ove odluke ‒ bez obzira odakle dolaze, određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Mere iz st. 1. i 2. ove tačke ne primenjuju se na domaće državljane i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, koji su članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

Mere iz st. 1. i 2. ove tačke primenjuju se u postupku integrisanog upravljanja granicom tako što organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvenog i sanitarnog nadzora meru upućivanja u karantin i meru stavljanja pod zdravstveni nadzor, zbog ispunjenosti uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, nalaže tako što donosi usmeno rešenje, koje saopštava licu kome se mera izriče – uz pouku o pravnom sredstvu.

Ako lice kome je izdato usmeno rešenje iz stava 4. ovog člana zahteva da mu se izradi i dostavi pisano rešenje – takvo rešenje, za lica iz stava 1. ove tačke izrađuje i dostavlja organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvenog i sanitarnog nadzora, a za lica iz stava 2. ovog člana, saglasno uredbi kojom se propisuju mere za vreme vanrednog stanja, sa naredbom o primeni mere izrađuje i dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

4b Na strane državljane koji, na osnovu poziva, odnosno odobrenja nadležnog organa Republike Srbije, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći ne primenjuju se mere iz tač. 4. i 4a ove odluke.


COVID-19 ( korona virus) u Republici Italiji

    U R.Italiji je na snazi vanredna situacija zbog širenja koronavirusa COVID-19, kao i hitne mere u cilju sprečavanja i upravljanja ovom epidemiološkom situacijom.

    Poslednje izveštaje o tome koje su mere zaštite na snazi, koje su regije  zahvaćene virusom i koji je broj obolelih, preminulih i oporavljenih pacijenata u svakom trenutku možete proveriti na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja R.Italije:

POSLEDNJI IZVEŠTAJ ZA COVID-19  (R. ITALIJA)

 

Mere prevencije, higijensko-sanitarne 

1. često pranje ruku i korišćenje sredstava za dezinfekciju

2. Izbegavanje bliskog kontakta sa ljudima koji pate od akutnih respiratornih infekcija

3. Izbegavanje rukovanja,zagrljaja i direktnog fizičkog kontakta

4. Izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta

5. Zaštita maramicom ili rukom u slučaju kašljanja ili kijanja

6. Održavanje rastojanja od najmanje 1 metra u svakom društvenom kontaktu

7. Izbegavanje zajedničke upotrebe flaša i čaša

8. Izbegavanje uzimanja antiviralnih lekova i antibiotika (ukoliko nije propisano od lekara)

9.  Čišćenje radnih površina sredstvima na bazi hlora i alkohola

 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova