| |     ћирилица | english  
Naslovna
Procedura prilikom gubitka pasoša

Prvi korak koji je potrebno učiniti jeste obratiti se najbližoj policijskoj stanici i zatražiti izdavanje potvrde o prijavi gubitka pasoša. Po dobijanju potvrde iz policije o prijavi nestanka ili krađe putne isprave neophodno je da se U NAJKRAĆEM ROKU obratite najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.


Članom 42. stav 2. Zakona o putnim ispravama propisano je da u slučaju da je putna isprava nestala u inostranstvu, lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da njen nestanak prijavi najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije.
Član 43 stav 1. Istog zakona predviđa da će nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave rešenjem proglasiti nevažećom.
Ovo je posebno važno jer pasoši mogu biti predmet zloupotrebe od trenutka gubitka ili krađe pa sve do momenta oglašavanja istih nevažećim.


Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije izdaće putni list koji služi za povratak u zemlju i nije ga moguće koristiti za odlazak u neku drugu državu.
Putni list je dokument koji se izdaje državljaninu Republike Srbije koji boravi u inostranstvu bez putne isprave i ima rok važenja najduže do 60 dana.
Potrebna dokumentacija za izdavanje putnog lista u inostranstvu
• Dokument kojim se dokazuje državljanstvo Republike Srbije
• Dokument koji potvrđuje identitet – lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije;
• Potvrda o prijavi gubitka pasoša –  izveštaj policije o nestanku pasoša;
• Izjava o okolnostima pod kojima je pasoš izgubljen – izjava se piše na licu mesta, na formularu koji dobijate u Generalnom konzulatu
• Popunjen formular za izdavanje putnog lista;
• Tri fotografije u boji dimenzija 3.5 x 4.5 cm;
• Konzularna taksa


Verzija za štampu
Konzularne usluge
E KONZULAT - ZAKAZIVANJE TERMINA
Procedura prilikom gubitka pasoša
KONZULARNE USLUGE
IZDAVANJE STUDENTSKIH POTVRDA
URAĐENE BIOMETRIJSKE PUTNE ISPRAVE
Sprovodnica
Solemnizacija - ovlašćenje
Zaključenje i prijava braka
Prijava rođenja deteta
Putni list
Podnošenje zahteva za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA
Odluka o ukidanju viza za državljane Federacije SV.Kits i Nevis i Republike Palau
Upis u MKR u R. Srbiji lica kojima su izvodi iz MKR izdati od strane bivših republika SFRJ - obaveštenje
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari