| |     ћирилица | english  
Naslovna
Podnošenje zahteva za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA

     Za podnošeпje zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno је lično prisustvo, kao i prisustvo roditelja za malaletno dete.

     Uz zahtev se ргilažu sledeća dokumenta u originalu:

   1.  Uverenje o državIjanstvu (ne starije od godinu dana) samo kod izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod ѕvakog narednog, uverenje je potrebno ako је došlо do promene ličnih  podataka;

 2.  Izvod iz matične knjige rođenih Republike Srbije;

 3.  Dokument za identifikaciju: raniji biometrijski pasoš, plavi pasoš ili lična karta;

 

     Dvojni državljani mogu staviti na uvid  ID kartu ili italijanski  pasoš.

     Malaletno lice, bez obzira na starost, dobija sopstveni pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenіh dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili overena saglasnast roditelja koji nije prisutan. Navedeno važi i u slučaju kada je drugi roditelj strani državljanin.

        Ukoliko sе podnosi zahtev za pasoš za dete razvedenih roditelja, pri čemu је prisutan samo jedan od roditelja koji je staratelj deteta, neophodno јe priložiti rešenje o razvodu braka u kome jasno stoji da je podnosilac zahteva za pasoš staratelj deteta. Takođe je neophodno da ovaj deo teksta u sudskom rešenju bude preveden na srpski jezik kod ovlaščenog tumača.

 

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana.

        Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi jedinsvteni matični broj građanina.

       Ova nemogućnost važi i za lica koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok promena prezimena nije evidentirana i u matičnim knjigama u Srbiji.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Kontakt
Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore
ZAKAZIVANJE TERMINA ZA PRUŽANJE KONZULARNIH USLUGA
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре
Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore
Procedura prilikom gubitka pasoša
IZDAVANJE STUDENTSKIH POTVRDA
KONZULARNE USLUGE
URAĐENE BIOMETRIJSKE PUTNE ISPRAVE
Sprovodnica
Solemnizacija - ovlašćenje
Zaključenje i prijava braka
Prijava rođenja deteta
Putni list
Podnošenje zahteva za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA
Odluka o ukidanju viza za državljane Federacije SV.Kits i Nevis i Republike Palau
Upis u MKR u R. Srbiji lica kojima su izvodi iz MKR izdati od strane bivših republika SFRJ - obaveštenje
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Praznici