| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Cenovnik konzularnih usluga


        Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04-dr.propis, 42/05-dr.propis, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06-dr.propis, 47/07-dr.propis, 54/08-dr.propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr.propis, 50/11, 70/11-dr.propis, 55/12-dr.propis., 93/12, 47/13-dr.propis., 65/13-dr.propis, 57/14-dr.propis, 45/15-dr.propis, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/17), Odluke Vlade o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 61/17 ), Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.8/08, 3/09 i 30/13) i Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10, 89/13 i 23/17) , utvrđuje se    

   CENOVNIK

POJEDINIH KONZULARNIH USLUGA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA
I DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U INOSTRANSTVU

NAPOMENA: U dole navedene cene nisu uključene i pojedine naknade za posebne usluge propisane čl. 10, Pravilnika o vrstama posebnih usluga DKP, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi, a koje se odnose na usluge kao što su fotokopiranje, poštansko telefonske usluge, korišćenje kompjuterske opreme (skeniranje, štampanje i slično), prosleđivanje dokumenata elektronskim putem i slično.

 

 

 

 Konzularno-pravna radnja/usluga

 Iznos (EUR)

1.

Zahtev za biometrijsku putnu ispravu 

65

2.

Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS 

41

3.

Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom listu 

54

4.

Potvrde, uverenja, rešenja 

32

5.

Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS 

6

6.

Carinska potvrda 

131

7.

Sastavljanje i overa punomoćja – izjave 

63

8.

Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi 

41

9.

Overa prepisa ili kopije koju sačini stranka 

30

10.

Overa donetog prevoda 

22

11.

Prevod sačinjen i overen u DKP 

50

12.

Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi 

72

13.

Sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena osim u oblasti nasledno - pravnih odnosa 

47

14.

Prijava novorođenog deteta 

9

15.

Prijava brakova zaključenih pred inostranim organom 

14

16.

Zaključenje braka u DKP

101

17.

Utvrđivanje državljanstva 

56-64

18.

Provera državljanskog statusa 

28

19.

Otpust iz državljanstva 

441

20.

Prijem u državljanstvo 

201-209

21.

Pribava dokumenata od matičnih službi iz RS 

34-40

22.

Zapisnik o priznavanju očinstva 

13

23.

 Viza - tipa B i C 

63

24.

Viza za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana i Sirije 

3

25.

Viza za državljane Gabona 

102

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
KONZULARNE USLUGE
URAĐENE BIOMETRIJSKE PUTNE ISPRAVE
Одлука о укидању виза за улазак у Р. Србију за држављане Федерације Св.Китс и Невис и Републике Палау
Упис у МКР у Р. Србији лица којима су изводи из МКР издати од стране бивших република СФРЈ - обавештење
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари